بررسی چند مثال از وب معنایی اجتماعی (Social Semantic Web)

زمان ارائه: ۸ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۸ تا ۱۹

میزبان: گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

زبان: توضیحات به زبان فارسی و فایل ویدیوی سمینار (به دلیل اصطلاحات فنی زیاد) به زبان انگلیسی ارائه شدند.

لینک جلسه‌ی ۱۶۸ در سایت تهران‌لاگ: http://tehlug.org/index.php?page=entries/168

دریافت اسلاید‌ها (فرمت ODP): socialsemanticweb.odp

لینک کمکی (میرور سایت تهران‌لاگ): http://tehlug.org/presentations/91_12_08_social_semantic_web.odp

دریافت اسلاید‌ها (فرمت PDF): socialsemanticweb.pdf

لینک کمکی (میرور سایت تهران‌لاگ): http://tehlug.org/presentations/91_12_08_social_semantic_web.pdf