بزرگ‌داده؛ مقیاسی از دنیای واقعی (Big Data)

زمان ارائه: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۰ تا ۱۵

میزبان: دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر

زبان: توضیحات، اسلایدها و مقاله به زبان فارسی ارائه شدند.

فایل‌ها و منابع

دریافت اسلاید‌ها (فرمت ODP)

دریافت اسلاید‌ها (فرمت PDF)

دریافت مقاله (فرمت tex)

دریافت مقاله (فرمت PDF)

مجوز اسلاید‌ها: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0