معرفی گروه ناشناخته (Anonymous)

زمان ارائه: ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۹ تا ۲۰

توجه: این بحث آزاد به صورت تعاملی (interactive) برگزار شد و اینجانب ارائه‌ای درباره‌ی این گروه ندادم و مدت بسیار کوتاهی به مفاهیمی کلی درباره‌ی معرفی این گروه، اهداف و عملیات‌های آن پرداختم و نظراتی که درباره‌ی موضوع ارائه در فایل صوتی می‌شنوید نظرات افراد شرکت‌کننده در این جلسه است.

میزبان: گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

زبان: توضیحات به زبان فارسی.

لینک جلسه‌ی ۱۶۹ در سایت تهران‌لاگ: http://tehlug.org/index.php?page=entries/169

دریافت پوستر بک‌گراند سمینار (PDF) : anonymous.pdf