معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه شریف

زمان ارائه: ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱ تا ۱۳ در اولین جلسهٔ گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف

میزبان: گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف

زبان: توضیحات و اسلاید‌ها به زبان فارسی ارائه شدند.

فایل‌ها و منابع

دریافت اسلاید‌ها (فرمت ODP)

لینک کمکی (میرور سایت بنیاد دانش آزاد)

دریافت اسلاید‌ها (فرمت PDF)

لینک کمکی (میرور سایت بنیاد دانش آزاد)

مجوز اسلاید‌ها: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0

پیوند به بیرون