نقش دولت و جامعه در حمایت از نرم‌افزار آزاد

این مقاله با همراهی آقای سعید علیجانی در نشست هم‌اندیشی «توسعه و بکارگیری نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز در کشور» در مرکز همایش‌های وزارت ارتباطات ارائه شد.

زمان ارائه: ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵

میزبان: سازمان فناوری اطلاعات ایران

زبان: توضیحات، اسلایدها و مقاله به زبان فارسی ارائه شدند.

فایل‌ها و منابع

دریافت اسلاید‌ها (فرمت ODP)

دریافت اسلاید‌ها (فرمت PDF)

دریافت مقاله (فرمت tex)

دریافت مقاله (فرمت PDF)

مجوز اسلاید‌ها: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0