گنو/لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد

زمان ارائه: بهمن ماه ۱۳۸۹

میزبان: دبیرستان مفید

زبان: توضیحات و اسلاید‌ها هر دو به زبان فارسی و کلیپ‌ها به زبان انگلیسی ارائه شدند.