اضافه کردن یک ریپو جدید به بیت‌باکت

ابتدا داخل سایت لاگین کنید. ریپو را ایجاد کنید. موقع ایجاد ریپو دقت کنید Owner را درست انتخاب کنید. سپس با دستور cd به دایرکتوری home ریپو بروید و دستور زیر را ایجاد کنید:

git init

این دستور دایرکتوری .git را ایجاد می‌کند. حالا باید با دستور زیر آدرس ریپو را به سیستم معرفی کنید:

git remote add origin [email protected]:phosphorgroup/[repo name].git

با دستور زیر فایل ریدمی را ایجاد کنید:

nano README.md

تمام فایل‌های موجود در دایرکتوری را به کامیت ادد کنید:

git add -A

اگر فایل‌های هیدن ادد نشدند با این دستور ادد کنید:

git add .bash_logout .bashrc .htaccess .profile

تغییرات را کامیت کنید و یک کامنت معرف برای این تغییرات بنویسید:

git commit -m "import site"

کامیت را روی ریپو پوش کنید:

git push -u origin master

کامیت و ارسال تغییرات به ریپو

تمام فایل‌های اضافه یا حذف یا تغییر کرده در دایرکتوری ریپو را به کامیت ادد کنید:

git add -A

تغییرات را کامیت کنید و یک کامنت معرف برای این تغییرات بنویسید:

git commit -m "import site"

کامیت را روی ریپو پوش کنید:

git push -u origin master

کلون‌گیری

با دستور زیر یک کلید پرایوت روی کامپیوتر خود ایجاد کنید:

ssh-keygen -t rsa

دستور زیر را وارد و محتوای کلید را کپی کنید. به سایت بیت‌باکت لاگین کنید و کلید را به اکانت خود یا اکانت صاحب پروژه اضافه کنید:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

با دستور زیر کلون‌گیری را انجام دهید:

git clone [email protected]:phosphorgroup/[repo name].git

دریافت تغییرات از گیت

برای آپدیت کردن ریپازیتوی لوکال به روت دایکتوری بروید و از این دستور استفاده کنید:

git pull