راهنمای کار با نرم‌افزار rtorrent

rtorrent یک کلاینت دانلود تورنت برای گنو/لینوکس در محیط CLI است.

در توزیع‌های دبیان بیس مانند اوبونتو rtorrent را از مخازن رسمی نصب کنید:

apt-get install rtorrent

برای ورود به محیط کاربری rtorrent کافیست دستور زیر را وارد کنید:

rtorrent

در اینجا شما وارد محیط CLI کلاینت شده‌اید. حال باید با hotkeyهای این برنامه آشنا شوید:

کلیدهای ترکیبی کار هر کلید
Ctrl + o انتخاب محل جدید برای دانلود فایل تورنت مورد نظر
Ctrl + s شروع دانلود تورنت بعد از بررسی درصد دانلود شده از قبل
Ctrl + d توقف دانلود تورنت در حال دانلود یا پاک کردن تورنت متوقف شده
Ctrl + k توقف و پاک کردن فایل‌های مربوط به تورنت در حال دانلود
Ctrl + r بررسی درصد دانلود شده‌ی فایل بدون شروع کردن دانلود ادامه‌ی آن
کلیدهای مدیریت محدودیت سرعت کار هر کلید
a/s/d افزایش محدودیت سرعت آپلود به مقدار ۱ /۵ /۵۰ KB
z/x/c کاهش محدودیت سرعت آپلود به مقدار ۱ /۵ /۵۰ KB
A/S/D افزایش محدودیت سرعت دانلود به مقدار ۱ /۵ /۵۰ KB
Z/X/C کاهش محدودیت سرعت دانلود به مقدار ۱ /۵ /۵۰ KB