مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهان

چکیده: این مقاله درباره مقایسه و مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر ایران و جهان می‌باشد. در این مقاله از ملاک‌های گوناگون و مهمترین سازمان‌های محلی تحقیقاتی در جهان استفاده شده است. آن‌ها از رتبه‌بندی آکادمیک دانشگاه‌های جهان برای نمایش موقعیت کشور‌ها و دانشگاه‌های جهان در تولید علم استفاده می‌کنند. برای دریافت متن کامل این مقاله از لینک زیر استفاده کنید.

آنالیز ها، محاسبات آماری و تالیف: سیدمحمدمسعود صدرنژاد

جمع آوری داده‌ها: احسان رجحانی، سیدمحمدمسعود صدرنژاد

تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۹

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۱۶ صفحه + ۲۳ صفحه پیوست

لینک دانلود (PDF): statisticalresearchonuniversities.pdf