تمرین تایپ ده انگشتی و سرعت تایپ

به سایت 10fastfingers بروید. زبان را روی انگلیسی تنظیم کنید و تایپ ده انگشتی را تمرین کنید. لینک‌های نتایج آزمون یا Test Result که بیانگر امتیازیست که دریافت کرده‌اید را ذخیره کنید. بالاترین امتیازی که دریافت کردید را برای بقیهٔ همکلاسی‌هایتان بفرستید.