مقایسهٔ مفاهیم

موارد زیر را با هم مقایسه کنید:

 • زبان سطح بالا (high level) و زبان سطح پایین (low level)
 • فرایند ترجمه (compile) و فرایند تفسیر (interpret)
 • تایپ سیستم پویا (dynamic type system) و تایپ سیستم ایستا (static type system)
 • امکانات محیط‌های یکپارچهٔ برنامه‌نویسی (IDE) و امکانات ویرایش‌گرهای متنی (text editor) و محیط پایتون شل (Python shell)
 • ارورهای منطقی (logical) و سینتکس (syntax) و اکسپشن (exception)
 • متغیرهای mutable و متغیرهای immutable
 • عملگرهای منطقی is و ==

مطالعهٔ بیشتر

دربارهٔ موارد زیر مطالعه و تحقیق کنید:

 • استانداردهای PEP8 برای کدینگ استایل
 • محل شروع اجرای برنامه در پایتون
 • فلسفهٔ پایتون (Zen of Python) و منظور بندهای آن

یادآوری مطالب درس

 • نحوهٔ فاصله‌گذاری (indentation) با Tab و Whitespace در پایتون چگونه است و از آن به چه منظور استفاده می‌شود؟
 • دو تا متغیر تعریف کنید و مقادیر داخل آن‌ها را یکبار با استفاده از متغیر کمکی و یکبار بدون استفاده از آن با هم عوض (swap) کنید.
 • از توابع print و type و توابعی که وظیفهٔ cast کردن متغیرها را برعهده دارند استفاده کنید.
 • فرق عملگر / و // در پایتون را بررسی کنید. یک تقسیم انجام دهید و سپس با داشتن باقی‌مانده و مقسوم علیه و خارج قسمت، مقسوم را بازسازی کنید و حاصل (مقسوم) را چاپ کنید.
 • با ترکیب عملگرهای منطقی عبارت شرطی بنویسید که فقط اگر آخرین کاراکتر به کار رفته داخل رشتهٔ نام شما مساوی i نبود و اولین کاراکتر داخل آن مساوی a نبود True شود و در غیر اینصورت خروجی آن False شود.
 • یک متغیر به نام score تعریف کنید و در آن یک عدد Integer بنویسید. سپس یکبار با روش else if و یک‌بار با روش elif بررسی کنید که اگر مقدار داخل score بالای ۹۰ بود حرف A اگر در بازهٔ هشتاد تا ۹۰ بود B و به همین ترتیب تا حرف D برای بازهٔ ۶۰ تا ۷۰ و اگر هیچ‌کدام این‌ها نبود حرف F چاپ شود.
 • یک رشته (String) شامل نام و نام خانوادگی خودتان تعریف کنید. با عملگر concat بین قسمت مربوط به نام و نام خانوادگیتان داخل رشته یک رشتهٔ دلخواه اضافه کنید و حاصل را درون یک متغیر جدید بریزید. رشته را به صورت برعکس چاپ کنید.
 • تمام کاراکترهای داخل رشتهٔ تولید شده در مرحلهٔ قبل و شمارهٔ آن کاراکتر را در خطوط جداگانه پرینت کنید. مثال یک خروجی نمونه:
0 M
1 a
2 s
3 o
4 u
5 d
 • با کمک تعریف لیست اعداد زوج در بازهٔ ۱ تا ۵۰ (شامل خود ۵۰) را با هم جمع کنید و خروجی را چاپ کنید. (راهنمایی: برای تولید لیست اعداد در یک بازه از تابع range() استفاده می‌کردیم. خروجی تابع range() یک object هست که برای استفاده به عنوان یک لیست باید به لیست cast شود. مانند cast کردن به str که با تابع str() انجام می‌شد برای لیست هم از تابع list() استفاده می‌کنیم)
 • با استفاده از حلقه در python برنامه‌ای بنویسید که اعداد فیبوناچی را از ۰ تا ۳۰ حساب کند و همهٔ آن‌ها را به انتهای یک لیست اضافه کند. سپس کدی بنویسید که چک کند اعداد ۸ و ۱۴ داخل مجموعهٔ اعداد هست یا نه. تعداد اعداد فیبوناچی در این بازه را حساب کنید. مجموع اعداد فیبوناچی در این بازه را حساب کنید.